PMI – Employer Branding

Why

Równość nie powinna być przywilejem, a standardem. Zawsze i wszędzie.

ADP – dostawca rozwiązań w obszarach HR – w swoich badaniach podaje jasno: aż trzy czwarte
badanych nie podjęłoby pracy w miejscu nieuznającym polityki równości.

Philip Morris International wyznacza kierunek dla pracodawców. Marka jako pierwsza w Polsce może pochwalić się Certyfikatem Równych Płac.

O takich sprawach się nie milczy.

How

Jak równość, to równość.
Zapytaliśmy kobiety: czy są równymi babkami? A później zakomunikowaliśmy, że równe babki zasługują na równe traktowanie. Kropka.

Oczywiście użyliśmy zdjęć dziewczyn pracujących w PMI. Bo nie czas na stocki, kiedy w Philip Morris pracują tak fajne, równe babki.

What

Warunkiem koniecznym dla dosadności przekazu był wywiad środowiskowy.

Kobiety w PMI stały się słusznym centrum projektu, a ich zdanie – widoczne na ulicach miast. Tak powstała prowokująca do myślenia kampania OOH, inhouse i online.

Philip Morris tworzy środowisko pracy, w którym każdy talent może mówić głośno.

Dom mediowy: Performance Media.


06.Muzeum Fotografii

NEXT CASE